Định hướng phát triển

Củng cố thương hiệu RULA trong lĩnh vực kiến trúc nội thất. Phấn đấu trở thành một trong 3 đơn vị đứng đầu Việt Nam về thiết kế thi công các công trình hiện đại. Nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của công ty. Đi đúng theo cơ cấu và quy trình định sẵn theo hướng chuyên nghiệp hơn, năng động hơn.

Về dịch vụ

- Hoàn thiện quy trình thiết kế, chỉnh sửa và thi công dự án

- Tối thiểu các sai sót

- Đưa ra nhiều phương án linh hoạt phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Về thị trường

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường

- Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, củng cố chữ TÍN

- Mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng và các đối tác mới.

Về khoa học công nghệ

- Nâng cao hiệu quả công việc cho kiến trúc sư bằng những công cụ thiết kế mới.

- Tổ chức các buổi đào tạo, mời chuyên gia phổ biến kiến thức chuyên sâu, cập nhật công nghệ mới để tạo môi trường hiện đại cho công ty.

Về tài chính

- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

- Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Về nhân sự

- Liên tục nâng cao tay nghề và tư duy cho đội ngũ kiến trúc sư.

- Phát huy văn hóa doanh nghiệp để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty.

 

Zalo